Centrum psychoterapii w Zielonce

dr n. społ. Anna Polcyn-Radomska

Studia psychologiczne ukończyłam w 1997 roku na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wiedzę z dziedziny psychoterapii zdobyłam w latach 2003-2007
w rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne Szkole Psychoterapii “Intra” w Warszawie. Posiadam Certyfikat z Interwencji Kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Czteroletnie Podyplomowe studia specjalizacyjne w zakresie psychologii klinicznej ukończyłam w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Rozprawę doktorską w dziedzinie psychologii małżeństwa i rodziny obroniłam na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wiedzę i umiejętności w zakresie problematyki kryzysów, stresu i przemocy zdobyłam dzięki uczestniczeniu w licznych kursach i szkoleniach dotyczących tej problematyki.

Mam uprawnienia do prowadzenia terapii metodą EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) oraz zorientowanej na traumę terapii metodą Przedłużonej Ekspozycji (PE) w leczeniu zaburzenia stresowego pourazowego (PTSD).

Od wielu lat jako psychoterapeuta pracuję z osobami z depresją, nerwicą, odczuwającymi nadmierny lęk, poczucie winy lub krzywdy, mającymi trudności w relacjach z innymi ludźmi, będących w kryzysie emocjonalnym, w okresie żałoby po stracie bliskiej osoby, po poronieniach, po zdradzie małżeńskiej, z osobami w okresie okołorozwodowym, po traumatycznych wydarzeniach życiowych (ofiary wypadków komunikacyjnych i katastrof, przemocy seksualnej), będących w terminalnej fazie choroby nowotworowej, z osobami z myślami samobójczymi i po próbach samobójczych, z ofiarami przemocy domowej i doświadczającymi przemocy w pracy (mobbing, molestowanie seksualne).

Mam także paroletnie doświadczenie w pracy z dziećmi oraz z rodzicami dzieci z niepełnosprawnością ruchową (mózgowe porażenie dziecięce) i intelektualną oraz z młodzieżą mającą trudności adaptacyjne.

Pełnię funkcję biegłego psychologa sądowego oraz negocjatora policyjnego. Jestem autorką artykułów naukowych i popularnonaukowych dotyczących relacji i więzi interpersonalnych.

Więcej o mnie