Centrum psychoterapii w Zielonce

Pomoc psychologiczna

Konsultacja psychologiczna

(indywidualna, małżeńska, rodzinna) zazwyczaj jest to jedno do trzech spotkań ze specjalistą mające na celu określenie problemu i ustalenie najlepszej formy pomocy. Czasami takie spotkanie wystarcza, by pacjent już dalej poradził sobie samodzielnie z problemem.

Porada psychologiczna

polega na uzyskaniu fachowej wiedzy dotyczącej prawidłowości zachowań człowieka i ich zaburzeń oraz możliwości ich zmiany.

Psychoterapia indywidualna

jest to metoda leczenia za pomocą oddziaływań psychologicznych. Poprzez indywidualny kontakt z terapeutą, w czasie rozmów prowadzonych w atmosferze wsparcia i akceptacji, różne aspekty życia psychicznego pacjenta zostają poddane analizie i refleksji. Dzięki psychoterapii pacjent dokonuje zmian w sobie samym, a ich konsekwencją są korzystne zmiany w życiu. Osoba korzystająca z psychoterapii wcale nie musi mieć stwierdzonych zaburzeń psychicznych, ale może jedynie odczuwać potrzebę poprawienia jakości swojego życia emocjonalnego. Psychoterapia może m.in. poprawić pewność siebie czy usprawnić komunikację z innymi ludźmi. Najczęściej psychoterapia indywidualna rozpoczyna się jednym lub kilkoma spotkaniami wstępnymi zwanymi konsultacjami albo wywiadem. Po nich zostaje zawarty kontrakt terapeutyczny określający problemy i obszary życia, nad którymi pacjent chce pracować, częstotliwość spotykań z terapeutą, czas trwania spotkania i jego koszt.

Psychoterapia par

to wspólna praca partnerów z pomocą i wsparciem terapeuty. Celem pracy terapeutycznej jest przepracowanie problemów pojawiających się w związku dwojga ludzi. Polega na spotkaniach psychoterapeuty z obojgiem partnerów. Efektem takiego typu spotkań nie musi być poprawa jakości funkcjonowania związku dwojga ludzi, ale czasami partnerzy korzystają z tego typu pomocy, by zaakceptować i poradzić sobie z rozstaniem.

Interwencja kryzysowa

to zwykle kilka intensywnych spotkań z terapeutą odbywających się w krótkim czasie po zdarzeniu wywołującym kryzys. Kryzys rozumiemy jako reakcję na nagłe zdarzenie losowe, lub na nową sytuację życiową (np. konflikt małżeński, rozwód, zdrada, śmierć bliskiej osoby, doświadczenie traumy, nagła czy przewlekła choroba somatyczna, trudności wychowawcze z dziećmi, problemy w życiu zawodowym), w której zawiodły wcześniej znane sposoby radzenia sobie. Celem spotkań z terapeutą jest powrót do formy psychicznej sprzed czasu wystąpienia kryzysu. Trudne sytuacje życiowe nie zawsze wymagają psychoterapii. Po rozpoznaniu natury problemu, można rozpocząć proces psychologicznego wsparcia, mającego na celu odzyskanie przez klienta psychicznej równowagi.

Zapraszam osoby, które:

  • nie radzą sobie z gniewem, złością, lękiem, bezradnością;
  • mają poczucie, że nie radzą sobie w kontaktach z innymi ludźmi;
  • znalazły się w kryzysie życiowym (np. spowodowanym żałobą po stracie bliskiej osoby, kryzysem związanym z zakończeniem związku – okołorozwodowe, po zdradzie itp.);
  • po traumatycznych wydarzeniach życiowych (takich, jak napaść seksualna, po próbach samobójczych, ofiary wypadków komunikacyjnych);
  • chcą lepiej poznać siebie, by rozwinąć i wykorzystać swój potencjał.

Umów się na spotkanie z psycholog – dr n. społ. Anną Polcyn-Radomską.